Skip to main content
طرح پژوهشی -  آزمایش فارمی دارو  و مواد افزودنی

طرح پژوهشی - آزمایش فارمی دارو و مواد افزودنی

بررسی اثرات کاربرد « مکمل برتر غذائی آبزیان » در تغذیه بچه ماهیان خاویاری به منظور افزایش تولید و ایمنی مقاومت در برابر تنش های محیطی و پیشگیری از بیماریها

 

جهت دانلود کامل مطلب از این لینک استفاده کنید ( دانلود طرح پژوهشی )