Skip to main content
 

اخبار

اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای شرکت
 

فعالیتهای شرکت

اجرای پروژۀ ساحتمانی بومهن پس از خریداری زمینی در شهرستان بومهن ودراراضی معروف به سایت موشکی در دیماه 1391
 

معرفی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران بانام قبلی(شرکت تعاونی چندمنظوره عام هیات علمی دانشگاه تهران) در تاریخ 1374/6/29 با تعداد 74 نفر عضو از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه ها